Om oss

Geilo Tomteservice AS eies i dag 100% av Hans Petter og Wiebecke Nässelqvist. Firmaet ble etablert av Hans Petter Nässelqvist i 1992 og ble AS i 2008.

Vi har i den tiden utviklet oss til å bli Geilos største maskinentreprenør. Hans Petter har erfaring i anleggsbransjen fra 1978. Vi har med andre ord lang erfaring i bransjen, med alt fra små timeoppdrag til store entrepriser med varighet over flere år, vel vitende om at hvert enkelt prosjekt gjennomgår nøye evalueringer av våre oppdragsgivere, legger vi sterk vekt på at både fremdrift, pris og kvalitet er i tråd med avtalene.

Geilo Tomteservice AS har etablert seg som en seriøs aktør innen anleggsbransjen med 40 års erfaring.

Vårt mål er å løse oppgavene på en god og profesjonell måte for våre oppdragsgivere og fremstå som en naturlig samarbeidspartner for offentlige og private utbyggere, ingen jobb for stor, ingen for liten! Vi har i dag 23 ansatte og besitter god erfaring og kompetanse i anleggsbransjen. En god og moderne maskinpark gir oss styrke til å påta oss både små og store oppdrag.

Vår vekst og posisjon kan vi takke våre flinke kompetente medarbeidere for, som står på hver dag for å skape en god og trygg arbeidsplass med fokus på fornøyde kunder.

Våre samarbeidspartnere gir oss full tillit, vi gjengjelder det med å utføre våre oppdrag på en tilfredsstillende måte gjennom raskt og godt arbeid til et sluttprodukt som alle parter er fornøyd med. Geilo Tomteservice AS setter kunnskap, yrkesstolthet, læring og HMS svært høyt. Vi er stolt lærlingebedrift innen vår bransje.

Geilo Tomteservice AS har sin administrasjon på Geilo i Hallingdal.

Vi er medlem av MEF, Maskinentreprenørenes Forbund, og godkjent som lærling bedrift.

 Vi har sentralgodkjenning